Fragile weger

Kwetsbaarheid gecombineerd met snelheid én nauwkeurigheid

De fragile weger is speciaal ontwikkeld vanuit de vraag om kwetsbare producten als koek en biscuits met zo min mogelijk beschadigingen af te wegen. In elke multihead weger zitten valhoogtes wat voor veel producten geen probleem is, maar in sommige gevallen simpelweg te veel breuk veroorzaken. In de fragile weger zijn al deze valafstanden geminimaliseerd of vervangen door een glijdende beweging.

Zo zijn de toevoer- en weegbakken niet verticaal boven elkaar geplaatst maar zijn deze zo uitgevoerd dat vanaf de trilgoot er een glijdende beweging ontstaat. Zodra de voorraadbak open gaat, landt het product wederom via een glijdende beweging in de weegbak. Hierdoor wordt de breuk al danig beperkt t.o.v. een conventionele multihead.

Nadat de optimale combinatie van weegbakken bepaald is, storten deze via de glijtrechters af naar de verpakkingsmachine. Deze glijtrechters zijn met 35° zeer vlak uitgevoerd, zodat er niet veel valsnelheid wordt opgebouwd en daarmee wederom de breuk beperkt wordt. Optioneel kan bij de uitloop van de weger ook nog een rok of productstopper voorzien worden om de impact van product wat tegen elkaar aan botst, te verminderen.

Met een maximale snelheid van 50 (10-kops) tot 90 (14-kops) wegingen per minuut wordt er geen beperking gedaan aan snelheid en de uitmuntende nauwkeurigheid van Combimat. Standaard is er de mogelijkheid om de geselecteerde weegbakken kort na elkaar te openen. Hierdoor wordt een langere string aan product gecreëerd en valt deze makkelijker door de invoertrechter van de verpakkingsmachine indien er een smal zakformaat gekozen is.

Tevens zijn alle contactdelen van de machine gemakkelijk te demonteren voor reiniging, wat een maximale up-time van de weger garandeert.